Zarządzanie czasem pracy

Zarządzanie czasem pracy


Czas jest dobrem nieodnawialnym, dlatego warto zadbać o jego maksymalne wykorzystanie. Badania Eurostat 2014: Polacy pracują aż 39,5 godziny tygodniowo. Przed nami są tylko Grecy – 40,6. Według GUS nasza wydajność w pracy to tylko 73,8 proc. średniej europejskiej. Za nami jest tylko pięć krajów (ostatnia Rumunia – 44 proc. średniej). (1)

W 2016 pracujemy średnio 42,5 godziny tygodniowo. Wyprzedzają nas nadal Grecy (43,9 godzin). Z danych OECD wynika, że wydajność pracy w Polsce wynosi 66,7 proc. średniej Unii Europejskiej. (2)

Nie traćcie czasu i zgłoście chęć przeprowadzenia szkolenia !


Adresaci, dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla: Osób którym „na nic nie starcza czasu” zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, pracowników działów sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Cel, ale po co?
⃝ Szkolenie ma na celu zapoznanie z metodami pomocnymi w realizacji zadań,
⃝ Jak wytyczać cele i ustalać harmonogramy działań.
⃝ Poznanie metod efektywnego wykorzystania czasu nie tylko w pracy;
⃝ Szkolenie odpowie na pytanie jak nie tracić czasu?

Metodyka, czyli w jaki sposób?

Szkolenie składa się z wykładu i dyskusji. Szkolenie prowadzone jest przy aktywnym zaangażowaniu uczestników.

Korzyści

⃝ Efektywne zarządzanie czasem pracy; Ustanawianie priorytetów

⃝ Poznanie zasad delegowania obowiązków

⃝ Brak kosztów przejazdów uczestników – jeśli szkolenie realizowane jest w miejscu pracy

Gdzie

Do ustalenia tzn. siedziba firmy, inne miejsce wskazane przez klienta lub nasza sala szkoleniowa

Kiedy

Termin do indywidualnego ustalenia, zarówno w dni robocze jak i soboty.

Program / zakres tematyczny

① Organizacja czasu we własnym życiu
② Organizacja czasu w ciągu dnia roboczego
③ Ustalanie celów i wagi zadań
④ Wstęp do tematyki CRM.Warsztat zarządzania czasem/ kalendarzem
⑤ Zakłócenia i bariery w zarządzaniu czasem własnym
⑥ Przekazywania odpowiedzialności i uprawnień
⑦ Kontrola, analiza i ocena czasu pracy
⃝ co może zrobić pracownik
⃝ co może zrobić pracodawca.
⑧ Generowanie i wykorzystanie wolnego czasu
Prowadzący
⃝ Trener, zajmuje się szkoleniami biznesowymi, coachingami indywidualnymi i grupowymi.

Źródło:

(1) http://www.newsweek.pl/biznes/philip-morris-polska-praca-ktora-cie-lubi,artykuly,408332,1.html

(2) http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/jak-marnujemy-czas-w-pracy/rd64db


Informacje zamieszczone powyżej mają charakter ogólny i poglądowy. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt w zakładce kontakt

Comments are closed.