Monitoring mediów w polskich firmach

monitoring mediówWykorzystanie monitoring mediów w polskich firmach


 10.02.2007, 01:45, Wyniki badania www.PRoto.pl http://www.proto.pl/raport_proto/info?itemId=34519


grupa TAK – 85 proc. spośród respondentów, monitoruje media na potrzebę działań komunikacyjnych.
grupa NIE – 15 proc.

Jednak aż 7 proc. z grupy, która nie prowadzi monitoringu, jako jedną z głównych przyczyn wskazało odpowiedź: „nie wiedziałem dotąd, że taka usługa istnieje”. Co zaskakujące, specjaliści ds. komunikacji nie przywiązują dużej wagi do reputacji firmy oferującej monitoring.

Główny cel monitoringu mediów.
* 39 proc. badanie wizerunku firmy
* 24 proc. sprawdzenia, czy główne przesłanie informacji prasowej zostało wykorzystane przez dziennikarzy .
* 13 proc. dzięki informacjom uzyskanym z monitoringu mediów pracuje nad usprawnieniem działań komunikacyjnych.

Medium najczęściej monitorowanym przez respondentów jest
* prasa (429 wskazań),
* Internet (325 wskazań),
* TV (237 wskazań).
* Radio (202 wskazań),
* Agencje informacyjne (130 wskazań)

Dlaczego nie monitorują Państwo mediów?
* (34 proc.) ,jako przyczynę podawali najczęściej jego cenę
* (22 proc.) „nikt tego nie wymagał”
* (7 proc.) „nie wiedziałem dotąd, Ŝe taka usługa istnieje”
Kto monitoruje?
* 67 proc. firmy profesjonalnie zajmujące się tą dziedziną.
* 29 proc. we własnym zakresie, a
* 4 proc. agencje PR.

Analiza wyników
* 74 proc. respondentów analizuje samodzielnie.
* 18 proc. firmy monitorujących media

Co wpływa na wybór firmy monitorującej?
* 315 razy wskazywano jakość serwisu i obsługi na podstawie monitoringu próbnego lub wcześniejszych
* doświadczeń.
* 209 wskazań zakres monitorowanych mediów .
* 203 wskazań cenę ,
* 139 wskazań indywidualne podejście do potrzeb klienta
* 95 wskazań reputacja firmy oferującej monitoring .

Informacje o badaniu Badanie na temat monitoringu mediów zostało przeprowadzone pomiędzy 
11 a 18 stycznia 2007r.
Raport opracowano na podstawie 465 ankiet nadesłanych do redakcji PRoto. www.proto.pl

Comments are closed.