Rozbudź w sobie wójta,…, radnego,…, mówcę perswazyjnego

podrecznik„Rozbudź w sobie wójta,…, radnego,…, mówcę perswazyjnego”

Książka dotyczy perswazji językowej.

Polecamy ją wszystkim tym, którzy chcą porywać innych,


pragną, by ich wystąpienia publiczne były entuzjastycznie przyjmowane, zapamiętywane na długie lata i powtarzane przez słuchaczy, skutecznie zarażonych wygłaszanymi ideami…Poradnik „podaje na tacy” moją wiedzę doświadczalną zdobytą na polskim żywym organizmie , po analizie kilku tysięcy prelekcji perswazyjnych oraz kwintesencję zawartej w 25 pozycjach literackich, 12 ustawach i 7 serwisach internetowych. A wszystko z uwzględnieniem polskich realiów… Oszczędności czasu i pieniędzy są więc gigantyczne.

„Rozbudź w sobie wójta,…, radnego,…, mówcę perswazyjnego” polecam wszystkim tym, którzy pragną zwyciężać podczas przemawiania publicznego. W szczególności wszystkim tym, którzy pragną wygrać wybory, spisać jak najwięcej kontraktów czy zebrać maksymalne – możliwe do zdobycia fundusze dla potrzebujących.
Książka daje same sprawdzone rady i nauki, które łatwo przekuć w umiejętności perswazyjne. Skorzystają Ci którzy chcą sięgnąć po władzę i pełną niezależność finansową, budować doskonałe relacje z bliźnimi, zachować spokój ducha, zacząć wytyczać i realizować własne plany, jak też i Ci, którzy pragną wyższego stopnia samorealizacji i zwiększenia swojego potencjału.
Wiedza zgromadzona w podręczniku pomoże zwyciężyć w wyborach. Uczy jak przemawiać, by każda część wystąpienia publicznego trafiła do wszystkich czterech typów osobowości, wszystkich dwunastu typów postrzegania świata i trzech typów modalności sensorycznych. Po lekturze nauczysz się zjednywać wyborców, u których wiodącym typem osobowości jest zarówno sensualna, jak i emocjonalna, intelektualna czy intuicyjna. Dzięki książce wizualizacje, jakie będziesz budować podczas wystąpień, dźwięcznie i melodyjnie usłyszą słuchowcy, wyraźnie i perspektywicznie zobaczą wzrokowcy oraz poczują, doświadczą i posmakują kinestetycy.
Klientom daje nauki z dziedziny komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, by charyzmatycznie przemawiał i skutecznie przekonywał. I to tak, żeby to, co powie zostało empatycznie wysłuchane, należycie zrozumiane, przyjęte zgodnie z intencją, zastosowane bez zbędnej zwłoki, zatrzymane w pamięci trwałej i przekazywane dalej i dalej nieobecnym!
Z poradnika czytelnik nauczy się: zwyciężania w debatach, rozbudzania w sobie charyzmy, likwidowania barier komunikacyjnych, radzenia sobie z napastliwymi dziennikarzami i słuchaczami, pozyskiwania i zjednywania nowych członków i sympatyków, wykorzystywania naturalnych praw i reguł wywierania wpływu, przekuwania porażek w zwycięskie informacje zwrotne, wykorzystywania myślenia stereotypowego do swoich celów, budowania apeli motywacyjnych, kotwiczenia stanów, pokonywania tremy oraz organizacji spotkań agitacyjnych małych, średnich i dużych.


Na bazie wiedzy autora skonstruowane jest szereg szkoleń dla wójtów, sołtysów, burmistrzów i radnych pragnących podnieść swoje kompetencje miękkie. jak również sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę. Zapraszamy

Comments are closed.