Szkolenia

Szkolenia

szkolenia
  1. Psychologiczne i prawne aspekty mobbingu. Szkolenie antymobbingowe.
  2. Planowanie mediów (szkolenie)
  3. Szkolenie Excel w firmie
  4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.(szkolenie)
  5. Stres zasoby i ograniczenia (szkolenie)
  6. „Trudne” momenty w pracy Kierownika, Szefa, Brygadzisty (szkolenie)
  7. Telemarketing (szkolenie)
  8. Szkolenia antynapadowe / napadowe. Psychologiczne konsekwencje udziału w napadzie rabunkowym

Szkolenie antymobbingowe

Planowanie mediów

Excel w firmie

Sytuacje trudne

Szkolenie antystresowe

„Trudne momenty” szefa

Telemarketing

Szkolenie antynapadowe


W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt w zakładce kontakt