Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.(szkolenie)


Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.(szkolenie)

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.(szkolenie)

Jedną z typów sytuacji trudnych jest sytuacja zagrożenia. Do zagrożeń zaliczamy m. in. możliwość utraty życia lub zdrowia. Sytuacje trudne dotyczą pracy także bankowców, prokuratorów, kuratorów sądowych, pracowników opieki społecznej, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, a nie tylko służb takich jak Policja, Straż Pożarna, Wojsko. W sytuacjach trudnych może znaleźć się każdy, nie tylko pracownicy pomocy społecznej z Makowa czy też Wrocławia.


Adresaci, dla kogo?

Pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi

Cel, ale po co?

Poznanie: zasad komunikacji interpersonalnej w sytuacji trudnej, technik opanowywania emocji u innych, technik radzenia sobie ze stresem, zjawiska PTSD i jego konsekwencji

Czas

6 godzin

Miejsce:

do ustalenia tzn. siedziba firmy, inne miejsce wskazane przez klienta lub nasza sala szkoleniowa

Metody:

wykład, ćwiczenia, dyskusje

Program / zakres tematyczny

◊ Komunikacja interpersonalna w pracy kuratora sądowego, pracownika socjalnego: znaczenie postaw, gestów (postawy prowokacyjne, konfrontacyjne, współpracujące, zamknięte, otwarte, wyciszające itp.)
◊ Bariery w komunikacji interpersonalnej.
znaczenie dystansu fizycznego
manipulacja postawą, gestem, otoczeniem
właściwe używanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych jako element deeskalacji emocji
redukcja napięcia i silnych emocji poprzez aktywne słuchanie.
◊ Szybkie i skuteczne techniki radzenia sobie z emocjami własnymi (także w sytuacjach zagrożenia)
technika oddychania
technika liczenia
wizualizacja
koncentrowanie się na celu zamiast na relacjach z rozmówcą
wyjście z sytuacji psychologicznej
◊ PTSD
opis syndromu (nie każda sytuacja niebezpieczna w pracy skutkuje syndromem stresu pourazowego) sposoby radzenie sobie

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter ogólny i poglądowy. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt w zakładce kontakt

Comments are closed.