„Trudne” momenty w pracy Kierownika, Szefa, Brygadzisty

„Trudne” momenty w pracy Kierownika, Szefa, Brygadzisty (szkolenie)


„Trudne” momenty w pracy Kierownika, Szefa, Brygadzisty (szkolenie)

„Trudne” momenty w pracy Kierownika, Szefa, Brygadzisty (szkolenie)


Dla kogo? Profil uczestnika Szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników, Szefów Zespołów,  Brygadzistów.
Cele szkolenia Korzyści dla uczestników
 • Poprawienie efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej pracowników
 • Budowanie autorytetu (zagrożenia w syt. Kryzysowych/ konfliktowych).
 • Zarządzanie sobą i pracownikami w czasie i w syt. pracy pod presją czasu.
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami:
 • Rozmowa o charakterze dyscyplinującym
 • Przekazywanie „trudnych” wiadomości
 • Komunikacja w obliczu zmian
 • Radzenie sobie w sytuacji awansu, ze zmianą relacji ze współpracownikami.
Jak? Metody szkolenia Szkolenie prowadzone jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, 
przy aktywnym zaangażowaniu uczestników (szerokim wykorzystaniu technik partycypacyjnych). 
Wszystkie ćwiczenia osadzone są w głębokim kontekście praktycznym.
Gdzie? Miejsce Wskazane przez klienta. Na terenie Polski.

Informacje dodatkowe

Klient zapewnia sale, projektor, tablice itd. Klient zapewnia ewentualny dojazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia.

Zagadnienia szkolenia:

 1. Jak utrzymać autorytet szefa w sytuacjach konfliktowych?
 2. Jak organizować pracę własną oraz podwładnych w sytuacji presji czasowej
 3. Jak rozmawiać z podwładnymi?
  1. Zachowania ułatwiające i utrudniające dobry kontakt, skuteczna argumentacja, wyrażanie opinii, informacja zwrotna
  2. Reakcja na presję, próbę manipulacji, zachowanie w sytuacji konfliktu na linii przełożony-pracownik i pracownik-pracownik, asertywne odmawianie;
  3. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi
  4. Radzenie sobie ze stresem swoim i pracownika w sytuacjach trudnych w czasie rozmowy
 4. Wybrana typologia rozmów z podwładnymi.
  1. Rozmowa dyscyplinująca (przygotowanie i prowadzenie rozmowy jak informować o konsekwencjach negatywnych zachowań).
  2. Rozmowa o zmianach i ich konsekwencjach:przekazywanie informacji dotyczących planowanych zmian, łagodzenie oporu przed zmianami, umiejętność przekładania negatywów na pozytywy, rola brygadzisty w obliczu zmiany (stanowisko).
 5. Przekazywanie „trudnych” wiadomości:
  1. w sytuacji redukcji etatów/ zwolnień: informowanie pracowników o planowanych zwolnieniach,
  2. rozmowa ze zwalnianym pracownikiem (wyjaśnianie powodów, odpowiadanie na pytania, pozytywne kończenie rozmowy)
 6. Przełożony z awansu – radzenie sobie w sytuacji awansu, ze zmianą relacji ze współpracownikami.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter ogólny i poglądowy. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt w zakładce kontakt

Comments are closed.