Badania

Badania


9Zajmujemy się następującymi badaniami:

  • jakościowymi (użyteczności stron www, user experience (UX))
  • potrzeb szkoleniowych
  • poziomu wyszkolenia Call Center
  • obsługi klienta (tajemniczy klient)