Telemarketing szkolenie

Telemarketing (szkolenie)


 

Telefon jest bez dyskusji jednym z podstawowych narzędzi pracy w sprzedaży, handlu, usługach. Przez telefon można także umówić spotkania, zrobić badanie marketingowe. Telefon pozwala zaoszczędzić czas na wizyty u usługodawców takich jak firmy gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe itp. Niewłaściwe poprowadzona rozmowa telefoniczna może dostarczyć firmie, urzędowi tzw. trudnego klienta. Klient ten może w dalszej kolejności odwiedzić siedzibę firmy, urząd, pisać e-maile, pisma. Oczywiście pełny negatywnych emocji klient z wizytą w siedzibie firmy lub urzędzie to sytuacja wysoce niepożądana. Właściwie poprowadzona rozmowa skutkuje zadowoleniem klienta i jego przywiązanie oraz lojalnością. Niestety na pochwalne e-maile lub pisma nie mamy co liczyć, a tym bardziej na pochwalne wizyty. Telefoniczna rozmowa sprzedażowa pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na wizyty u klienta. Właściwie umówione spotkanie tzn. z właściwie wyselekcjonowaną osobą to gwarancja sukcesu, wtedy gdy wizyta u klienta jest niezbędna. Szkolenie z zakresu telemarketingu, rozmów telefonicznych, umawiania spotkań przez telefon.

Pytanie: Czy szkolić się z właściwego prowadzenia rozmów? jest pytaniem retorycznym. Na rynku spotkamy się zatem ze szkoleniami o nazwach: szkolenie telemarketing, szkolenie telefoniczna obsługa klienta, prowadzenie rozmów przez telefon, pozyskiwanie informacji o kliencie,umawianie spotkań przez telefon, kontrolowanie przebiegu rozmowy z klientem, praca z trudnym klientem przez telefon, telemarketing, szkolenia call center, szkolenia telemarketing, szkolenia sprzedaż telefoniczna, szkolenia telesprzedaż, szkolenia do call  center, szkolenia dla contact center.

Adresaci, dla kogo?
Pracownicy call center, contact center, infolinii, działów sprzedaży, urzędnicy. Prowadzimy wszystkie tego typu szkolenia zarówno dla: firm chcących aktywnie poszukiwać klientów; call i contact center; firm wspomagających handlowców w terenie pracą centrów umawiających spotkania z potencjalnymi, jak i obecnymi klientami. szkolenia sprzedażowe, telesprzedażowe, telemarketingowe

Cel, ale po co?
to proste, żeby z każdej rozmowy wycisnąć maksimum,

Metodyka, czyli w jaki sposób?
Szkolenie składa się z wykładu i ćwiczeń, ćwiczeń, ćwiczeń. Szkolenie prowadzone jest przy aktywnym zaangażowaniu uczestników

Korzyści
żeby ograniczyć tzw. wizyty handlowe do niezbędnego minimum, oszczędzać czas i pieniądz

Czas
szkolenie od 10 do 20 godzin

Miejsce
do ustalenia tzn. siedziba firmy, inne miejsce wskazane przez klienta lub nasza sala szkoleniowa

Kiedy
Termin do indywidualnego ustalenia, zarówno w dni robocze jak i soboty.

Prowadzimy następujące szkolenia:
Telefoniczne pozyskiwanie klientów dla banków i instyctucji finansowych.
Telefoniczne umawianie spotkań.
Szkolenie dla telemarketerów, wstępne jak i II stopnia.
Szkolenie z telefonicznej obsługi klienta (firmy, banki, urzędy)

Program / zakres tematyczny
Co to jest telemarketing?
Schemat komunikacji interpersonalnej.
Omówienie Podstawowych zasad,których należy przestrzegać podczas rozmowy.
Warunki dobrego kontaktu telefonicznego.
Techniki asertywne, które można wykorzystać w procesie komunikacji przez telefon.
Rozmowa z klientem. Etapy.
Zamkniecie rozmowy telefonicznej.
Umiejętność prowadzenia trudnych rozmów. Rola emocji w rozmowie telefonicznej. Stres.
Techniki aktywnego słuchania.
Omówienie podstawowych błędów podczas pracy z telefonem.
Poprawienie efektywności komunikacji z klientem
Przedstawienie ofert w kategoriach korzyści.
Rozpoczęcie i zakończenie  rozmowy telefonicznej
Poprawienie sposobu docierania do osób decyzyjnych podczas rozmów.
Przełamywanie obiekcji klienta
Kontrola pracy dzwoniącego w zakresie wykorzystania umiejętności miękkich
Kontrola pracy dzwoniącego w zakresie wykorzystania umiejętności twardych (wiedzy o produkcie)
Praca ze scenariuszem,  budowa scenariusza rozmów telemarketingowych.
Podstawa to baza danych klientów
Budowanie sieci kontaktów telefonicznych.
Kreowanie komunikatu atrakcyjnego dla rozmówcy.
Efektywne słuchanie przez telefon.
Zdobywanie zaufania i szacunku klienta.
Zdobywanie wiedzy na temat klienta i jej utrzymywanie
Sterowanie i kontrolowanie rozmowy
Uzyskiwanie przewagi w rozmowie przez telefon, czy to w ogóle jest możliwe?
Elementy perswazji i manipulacji werbalnej oraz socjotechniki w kontakcie telefonicznym.
Przetwarzanie obiekcji rozmówcy w zalety oferty.
Psychologia klienta – rozmówca trudny i niepożądany.
Warsztat sytuacji nietypowych. (ćwiczenia, studium przypadku).

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter ogólny i poglądowy. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt w zakładce kontakt

Comments are closed.