Psychologiczne i prawne aspekty mobbingu. Szkolenie anty mobbingowe.

Psychologiczne i prawne aspekty mobbingu. Szkolenie antymobbingowe.


Z art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) – dalej k.p. wynika, że przeciwdziałanie mobbingowi należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Ustawa nie precyzuje co oznacza słowo przeciwdziałać. Wobec tego pracodawcy: stosują mniej lub bardziej skomplikowane procedury antymobbingowe. Częścią tych procedur mogą być szkolenia. Nie ma przepisu, który zobowiązywałyby w sposób bezpośredni pracodawców do odbywania specjalistycznych szkoleń dotyczących mobbingu oraz ich odnawiania. Procedury jak i cyklicznie odbywane szkolenia wskazują pracodawcę jako realizatora tzw. „dobrych praktyk” oraz ukazują go w dobrym świetlenie dla obecnych jaki i przyszłych pracowników, kooperantów w końcu i także klientów.


Adresaci, dla kogo?

Pracownicy oraz kadra kierownicza.

Cel, ale po co?
⃝ poznanie przyczyn i uwarunkowań mobbingu oraz istoty i zakresu tego zjawiska;
⃝ nabycie umiejętności rozpoznawania mobbingu (różnych jego rodzajów)  w miejscu pracy;
⃝ poznanie metod działania mobberów w miejscu pracy;
⃝ pozyskanie wiedzy o negatywnych skutkach mobbingu  w wymiarze indywidualnym i organizacyjnym;

Metodyka, czyli w jaki sposób?

Szkolenie składa się z wykładu i dyskusji. Szkolenie prowadzone jest przy aktywnym zaangażowaniu uczestników.

Korzyści

Szefowie jak i ich pracownicy zdobędą wiedzę pozwalającą na poprawne identyfikowanie zjawiska. Szkolenie stanowić może element praktycznego wdrażania procedur anty mobbingowych.

Gdzie

do ustalenia tzn. siedziba firmy, inne miejsce wskazane przez klienta lub nasza sala szkoleniowa

Kiedy

Termin do indywidualnego ustalenia, zarówno w dni robocze jak i soboty.

Program / zakres tematyczny

①Mobbing w ujęciu przepisów prawa.
②Typologia mobberów.
③Warunki sprzyjające zaistnieniu mobbing.
④Cechy mobbingu.
⑤Przyczyny występowania zjawiska mobbingu.
⑥Skutki mobbingu dla jednostki i  dla organizacji.
⑦Efektywne rozwiązania antymobbingowe ( procedury, programy, strategie antymobbingowe).
⃝ co może zrobić osoba mobbingowana,
⃝ co może zrobić pracodawca.
⑧uregulowania prawne
Prowadzący
⃝ Trenerka, psycholog, dziewiętnaście lat stażu zawodowego. Dla organizacji prowadzi szkolenia między innymi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Brała udział w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w miejscu pracy, a także w pracach komisji antymobbingowych. Trener warsztatów Systemu Wczesnej Interwencji dla kadry kierowniczej.


Informacje zamieszczone powyżej mają charakter ogólny i poglądowy. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt w zakładce kontakt

Comments are closed.